مهاجر

زندگی زیباست، اما پرنده عشق، تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشند و چه بهتر آن که پرنده روح دل در قفس نبندد! پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه اش نمی هراسد. زندگی زیباست، اما ...

بهمن 93
1 پست
آبان 93
4 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست